Miljötjänster

Jernhusen

Projektledning och beställarstöd. Jernhusen AB har många förorenade fastigheter. Liljemark Consulting har under flera år anlitats för att stötta på olika sätt i deras arbete med att åtgärda fastigheterna. Våra konsulter har verkat som ett strategiskt stöd till företaget genom att skapa struktur och hjälpa till med strategiska vägval likväl som vi hjälpt till med …

Jernhusen Läs mer »

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Ledningssystem för 400 begravningsbyråer. I Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, ingår över 400 privatägda begravningsbyråer i hela landet. För att förbättra och ta fram gemensamma rutiner arbetar SBF med att ta fram och implementera ett gemensamt ledningssystem för byråerna. Liljemark Consulting har bidragit till detta genom att ta fram ett förslag på ett ledningssystem för kvalité, …

Sveriges Begravningsbyråers Förbund Läs mer »

BOLIDEN

Statusrapport för Boliden. Liljemark Consulting har tagit fram statusrapport enligt industriutsläppsdirektivet IED för Boliden Rönnskär. Statusrapporten visar hur verksamhetsområdet används och hur föroreningssituationen ser ut i mark och grundvatten. EU:s industriutsläppsdirektiv reglerar utsläpp för industriell verksamhet. Direktivet reglerar bland annat vilka krav för utsläpp till luft, mark och vatten som ska gälla. Alla företag som …

BOLIDEN Läs mer »