Vad vi gör

LC_ikoner_tjänster_miljöbedömningar

MILJÖTJÄNSTER​

Det är viktigt att vara effektiv och konkurrenskraftig men samtidigt undvika och hantera miljörisker. Miljön är något vi måste ta hänsyn till och det regleras enligt lag men det är även ett sätt att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Liljemark arbetar brett inom miljö-, klimat- och hållbarhetsområdet. Vi arbetar i alla skeden och helst är vi med redan i planeringen av ert projekt. Inget uppdrag är för litet för oss. Vi arbetar strategiskt med KMA, hållbarhet och klimat. Det är vanligt att vi går in som miljöstöd och finns vid er sida från start till slut eller för enskilda delar.  Ni kan också anlita oss som utbildare, moderatorer eller workshopledare inom området.

LC_ikoner_tjänster_förorenade områden

Förorenade områden

Föroreningar riskerar att skada både miljön och människor. Behov av att undersöka och hantera föroreningar i mark- och vatten kan förekomma både i pågående verksamheter, vid avveckling och där tidigare verksamheter har bedrivits.

Vi hjälper er från start till mål, från inledande inventering och undersökningar till projektering och projektledning av åtgärder. Liljemark har en gedigen kompetens och stor kapacitet inom förorenade områden och erbjuder bland annat: miljöprovtagningar av alla typer av förorenade områden, riskbedömningar, projektering och entreprenadupphandlingar samt miljökontroll och miljöstöd vid åtgärder.

LC_ikoner_tjänster_Byggnadsmiljö

Byggnadsmiljö

En viktig del i att skapa en schysst miljö är hållbara byggnader med minimal miljöpåverkan, allt från planering och nybyggnation till ombyggnation och rivning. Men även när byggnaderna står där och används.

Vi hjälper er att minska miljöpåverkan av och i era fastigheter, för både befintlig byggnad och ny-, om- och tillbyggnad. Alla fastigheter ska vara trygg att vara i. Vi erbjuder miljösamordning i byggnad, miljöinventeringarna, återbruksinventering och radonutredningar, som genomförs av certifierad personal.