Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Ledningssystem för 400 begravningsbyråer.

I Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, ingår över 400 privatägda begravningsbyråer i hela landet. För att förbättra och ta fram gemensamma rutiner arbetar SBF med att ta fram och implementera ett gemensamt ledningssystem för byråerna. Liljemark Consulting har bidragit till detta genom att ta fram ett förslag på ett ledningssystem för kvalité, arbetsmiljö och miljö enligt ISO standarder 9001, 45001 och 14001. Ledningssystem är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna. Det kommer att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljö, förbättra och tydliggöra deras tjänster och miljöarbete både internt och externt.