Jernhusen

Projektledning och beställarstöd.

Jernhusen AB har många förorenade fastigheter. Liljemark Consulting har under flera år anlitats för att stötta på olika sätt i deras arbete med att åtgärda fastigheterna. Våra konsulter har verkat som ett strategiskt stöd till företaget genom att skapa struktur och hjälpa till med strategiska vägval likväl som vi hjälpt till med att hitta finansiering för åtgärder. Vi har hjälpt till med projektledning av undersökningar och saneringar på många av Jernhusens fastigheter runt om i landet. Detta har inneburit att vi hållit i upphandling samt ledning av konsulter och entreprenörer åt Jernhusen.

Mer om hur vi hjälper till med förorenade fastigheter