Vilka vi är

Några ord

Om oss

Liljemark Consulting är det personliga konsultföretaget med stort kunnande inom och engagemang för miljö och hållbarhet. Företaget startades 2011 och vi har sedan dess etablerat oss som en erkänd aktör i branschen, men vi är inte färdiga. Vi fortsätter att utvecklas och förbättras.

Hos oss arbetar riktigt vassa miljökonsulter. Vi erbjuder tjänster inom: förorenade områden, miljö och byggnadsmiljö. Med lösningar som är bra för kunden och miljön bidrar vi till miljö- och samhällsnytta. Vi arbetar med så väl beprövade metoder som nya, exempelvis in-situsanering och MiP-undersökning, för att hitta de bästa lösningarna.

Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige och inom såväl privata som offentliga sektorn. Vi har ramavtal med bland annat flera kommuner, statliga bolag och myndigheter.

Vi vill vara ett hållbart företag som aktivt bidrar till en hållbar värld, som skapar värde för kunderna och som utvecklar samhället och branschen. En schysst miljö för alla, helt enkelt.

Anneli Liljemark
Grundare och VD
Vår grund

"Ett företag där jag själv vill arbete"

Efter många år i branschen, som miljökonsult och chef, valde Anneli Liljemark år 2011 att starta Liljemark Consulting – ett företag som bidrar till en schysst miljö och som det är schysst att arbeta på. Sedan dess har vi fortsatt att utvecklats, skaffat nya kunskaper och erfarenheter och vi har vuxit. Vi är nyfikna och vill fortsätta att utvecklas och vara med och driva utvecklingen i branschen. Men vi vill samtidigt hålla fast vid grunden: att göra nytta för kunderna, samhället och miljön.

Leva som vi lär
Ett strukturerat arbetssätt skapar förutsättningar för god kvalitet i våra uppdrag och möjlighet att utveckla nya idéer.

Till vårt stöd har vi ett ledningssystem där kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning är integrerat.

Vår vision

En schysst miljö för alla

Det är vår vision och det som vi strävar efter att bidra till varje dag och i alla uppdrag.
Vår målbild
Sveriges bästa miljökonsult.

Vi vill nå dit genom:
- Arbetsglädje
- Nytänkande
- Erfarenhet
Arbetsglädje
Vi tror att nya idéer och arbetsglädje skapas av människor som får vara med och bidra i en god arbetsmiljö, därför är det viktigt för oss att ge alla bra förutsättningar.
Nytänkande
Vi vill vara med och utveckla samhället och branschen. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och hitta nya lösningar på våra kunders utmaningar.
Erfarenhet
Genom lyhördhet, sakkunnig rådgivning och erfarenhet förstår vi kundens utmaningar, därigenom utför vi uppdrag som uppfyller kunden behov.
Vår organisation

Utveckling driver oss framåt

Vi vill ständigt utvecklas och vara med och påverka branschen.

Tillsammans är vi Liljemark. Alla medarbetare har möjlighet att påverka verksamheten. Vi tror att alla har något att bidra med och på så sätt kan vi ta tillvara på allas kunskap och erfarenhet. Företaget leds av vår styrelse och vår ledningsgrupp. De arbetar för att utveckla företaget så att vi fortsätter att växa samtidigt som fokus är att vara ett hållbart företag som är väl rustade för att både ta tillvara de möjligheter som finns och möta de utmaningar vi ställs inför.