BOLIDEN

Statusrapport för Boliden.

Liljemark Consulting har tagit fram statusrapport enligt industriutsläppsdirektivet IED för Boliden Rönnskär. Statusrapporten visar hur verksamhetsområdet används och hur föroreningssituationen ser ut i mark och grundvatten. EU:s industriutsläppsdirektiv reglerar utsläpp för industriell verksamhet. Direktivet reglerar bland annat vilka krav för utsläpp till luft, mark och vatten som ska gälla. Alla företag som omfattas av direktivet måste ta fram en statusrapport för mark och vatten. Dokumentet upprättas oftast en gång och är till för att underlätta bedömning av skyldighet att återställa området vid eventuell nedläggning av verksamheten.

Bolidens hemsida