Nyheter

Bild på massor

Nya bedömningsgrunder för förorenade massor

Avfall Sverige har uppdaterat sina bedömningsgrunder för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. I en ny rapport redovisas kortfattat relevant lagstiftning samt en metodik för att bedöma om de förorenade massor är farligt…
Läs mer

Vägledning PFAS

Äntligen är vägledning om PFAS här

Naturvårdsverket har i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram en vägledning om hur PFAS kan riskbedömas och åtgärdas på förorenade områden. Vi på Liljemark Consulting har bidragit med vår kunskap i remisskedet…
Läs mer

Henriette

Vi blir fler, Henriette är här!

Vi är mycket glada att hälsa Henriette Wolpher välkommen till Liljemark Consulting!Henriette arbetar hos oss som miljökonsult på vårt kontor i Stockholm. Hon har tidigare doktorerat i organisk kemi i Konsortiet för artificiell fotosyntes….
Läs mer