Nyheter

FNs globala mål 6

Rent vatten – förutsättning för hållbar utveckling

Hur hänger Liljemark Consulting ihop med mål 6 i Agenda 2030? Mål 6 handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Vatten är en förutsättning för…
Läs mer

Johanna på Vårmötet 2019

Johanna Svederud vald till ny ordförande för Renare Mark

Renare Marks vårmöte är i full gång. Seminarier, utställningar, årsmöte och samtal med branschkollegor. På årsmötet togs flera beslut. Och vi på Liljemark Consulting väldigt glada och stolta att vår Johanna Svederud valts till…
Läs mer

Bild på Helena Segervall

Ny medarbetare har gjort entré hos oss

Vi hälsar Helena Segervall varmt välkommen till Liljemark Consulting. Helena kommer att arbeta på vårt stockholmskontor med strategiska miljö- och hållbarhetsfrågor, tillståndsprövningar och miljöbedömningar, projektledning och miljöutredningar. Hennes specialområden är vatten- och kemikaliefrågor. Tidigare…
Läs mer