Nyheter

Ramavtal trafikverket

Ramavtal med Trafikverket

Nu är det klart, Trafikverket tecknar ramavtalet med Liljemark Consulting. Avtalet gäller konsultstöd avseende förorenade områden. Det gäller så väl riktade som händelsestyrda undersökningar och utredningar av förorenade områden. Med förorenade områden avses föroreningar…
Läs mer

Varmt välkommen Wilhelm!

Vi har nöjet att presentera en ny medarbetare: Wilhelm Geier. Wilhelm arbetar på vårt stockholmskontor med markföroreningar. Tidigare har han arbetat som markföroreningsspecialist och är utbildad som ekologisk ingenjör i hemlandet USA. Vi ställde…
Läs mer

Så jobbar vi med de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 är det mest ambitiösa samarbetet för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. De 17…
Läs mer