Vi är Liljemark – Nu ännu bredare

Vi brukar beskriva oss som det personliga konsultföretaget med stort kunnande inom miljö och hållbarhet. Det är vi som arbetar på företaget, med vår kunskap och erfarenhet, våra visioner och vårt engagemang som är Liljemark.

Vi erbjuder tjänster inom områdena: förorenade områden, miljötjänster och strategiskt hållbarhetsarbete. Med nya medarbetare, eller när de som redan arbetar här lär sig nytt, utvecklas och breddas vårt utbud.

Vi har många intressanta uppdrag och utvecklingsprojekt, men vi vill ännu mer. Det känns roligt att kunna utöka våra tjänster och att vi får in ny kompetens på företaget som kommer till nytta för kunden, säger Anneli Liljemark, grundare och vd på Liljemark Consulting.

Med lösningar som är bra för kunden och miljön bidrar vi till miljö- och samhällsnytta. Nu gör vi det även genom att erbjuda:

  • radonmätningar och åtgärdsförslag
  • miljöinventering
  • miljöcertifiering av byggnader

Tack vare att Sally Johansson börjat arbeta hos oss har vi breddat vår kompetens och arbetar ännu mer i inomhusmiljöer. Sally har över 10 års erfarenhet och är så väl miljökonsult som radonutredare, certifierad miljöbyggnadssamordnare och certifierad miljöinventerare enligt CMF.

Genom min specialisering vill jag bidra till att alla fastigheter ska vara en trygg plats att vara i, säger Sally Johansson, miljökonsult på Liljemark Consulting.

VILL DU BLI EN LILJEMARKARE?

Vill du också bli en del av Liljemark och bidra med din kompetens? Om du har kunskapen, lusten och delar vårt engagemang att vilja skapa en hållbar värld, är vi säkra på att vi kommer vara en perfekt match. Läs mer här 

Läs mer om våra tjänster

Läs mer om Sally Johansson