Internrevision på distans

Måste allt stanna upp under pandemin? Självklart är svaret nej, vi får helt enkelt hitta nya lösningar. Det har vi gjort tillsammans med Wallfast när vi genomförde internrevision på deras miljöledningssystem.

Att göra internrevisioner är viktigt för att få information om hur det går med miljöledningen:

  • Överensstämmer det som görs med systemet?
  • Underhålls systemet ändamålsenligt?

Men hur gör man det coronasäkert? Under två dagar gjorde vi en digital internrevision. Vi satt på vårt kontor och genomförde internrevisionen på distans. Första dagen hade vi möten med ledningsgruppen, miljöansvarig fastighetsförvaltare och berörda fastighetsförvaltare. Andra dagen deltog vi på virtuella besök i deras fastigheter på två olika platser. Fastighetstekniker på plats i deras hus gick dit vi ville och filmade med mobilkameran det vi behövde se och svarade på frågor. Vi kunde utföra vårt arbete på säkert avstånd. Dessutom gick det inte åt någon tid för förflyttning, varken för oss revisorer eller för de som deltog från Wallfast. Det blev en bra revisionen med användbart resultat – arbetet kan faktiskt flyta på som ”vanligt” trots pandemin.

OM WALLFAST

Wallfast-koncernen äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE

Strategiskt hållbarhetsarbete kräver sakkunskap och helhetsperspektiv. Vi på Liljemark Consulting hjälper er att realisera visioner och mål, som sträcker sig utöver lagstiftningen och tar sikte på Agenda 2030. Läs mer om våra tjänster inom strategiskt hållbarhetsarbete