Hållbarhetsarbete – Vägen framåt

När Liljemark Consulting startades, gjordes det med en vision om att vara ett hållbart företag som aktivt bidrar till en hållbar värld, som skapar värde för kunderna och som utvecklar samhället och branschen. Vi vill leva som vi lär. För att vara ett hållbart och konkurrenskraftigt företag där medarbetarna mår bra, krävs att vi arbetar strategiskt och har ett helhetsperspektiv. Därför har vi ett ledningssystem som hjälper oss att styra, leda och utveckla vårt företag.

Under år 2020 förde vi samman arbetet med kvalité, miljö och arbetsmiljö till ett system med en gemensam manual. Detta hjälper oss att arbeta med det som en helhet, göra systemet effektivt och enklare hitta bland styrdokumenten. Nyligen hade ledningsgruppen genomgång av det nya systemet och hittade flera förbättringsmöjligheter. I år har vi den första internrevisionen av vårt nya system – det ska bli spännande att se vad vi hittar då.

LEDNINGSSYSTEM – GEMENSAM PÅGÅENDE PROCESS

Arbetet med ledningssystem är något vi gjort tillsammans i företaget. Det är ständigt pågående arbete, vi förändras och omvärlden förändras, därför behövs det justeras och trimmas i systemet. Då gäller det att ha rutiner som leder till ett effektivt och rationellt ledningssystem, och det tycker vi att vi har nu.

Modell för ledningssystem

VILL NI OCKSÅ ARBETA STRATEGISKT MED ERT HÅLLBARHETSARBETE?

Vi hjälper även andra organisationer med ledningssystem inom områdena kvalité, miljö och arbetsmiljö. Om ni behöver hjälp, tveka inte att kontakt oss så berättar vi mer.

Är du nyfiken på vad mer vi gör? Läs mer om vår tjänster.