Vår ledning

Företaget leds av vår styrelse och vår ledningsgrupp. De arbetar för att utveckla företaget så att vi fortsätter att växa samtidigt som fokus är att vara ett hållbart företag som är väl rustade för att både ta tillvara de möjligheter som finns och möta de utmaningar vi ställs inför.
Kort om vår

Styrelse

Vår styrelse arbetar främst med strategiska frågor för att företaget ska fortsätta att långsiktigt utvecklas och växa samtidigt som fokus fortsätter att vara att skapa ett hållbart företag.

Styrelsen består av:

  • Ordförande Elinor Skogsfors, som varit HR-chef sedan 80-talet på stora internationella företag som Ericsson, Pfizer och Tele2.
  • Ledamoten Clas Camnerin, som har 20 års erfarenhet från olika konsultorganisationer med fokus på affärsutveckling, digitalisering, dataanalys och visualisering.
  • Ledamoten Anna Yman, som har en lång konsultkarriär och idag arbetar hon som strategisk rådgivare och interims chef med fokus på att driva förändring och hållbar utveckling.
  • Ledamoten Anneli Liljemark, som är VD för och grundare av företaget.
Kort om vår

Ledningsgrupp

Vår VD och grundare Anneli Liljemark har det operativa ansvaret för företaget och leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt. Till sin hjälp med arbetet att leda företaget har hon en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen arbetar med både strategiska frågor, så som verksamhetsinriktning och beredning inför styrelsen, och operativa frågor. Genom ledningsgruppen kommer fler perspektiv och kompetenser in i besluten, och det blir en bredare förankring i organisationen.

Ledningsgruppen består av:

  • Jessica Åberg –  teknikansvarig
  • Linda Dickson –  ansvarig ledningssystem
  • Johanna Svederud – vice VD 
  • Anneli Liljemark – VD
  • Björn Pinner – teamledare Stockholm (ej med på bild)
  • Nathalie Linnarsson –  teamledare Göteborg (ej med på bild)