Vi öppnar i Luleå!

Den 3 oktober tog vi steget och öppnade lokalkontor i Luleå, detta tack vare att Patrik von Heijne började jobba hos oss. Patrik är teknisk licentiat inom tillämpad geologi med inriktning mot provtagnings- och analysstrategier, och har många års erfarenhet av bland annat miljöundersökningar och GIS.