Vi är miljödetektiver!

Tillsammans med Trafikverket region öst genomför vi ett detektivarbete på mindre stationsområden. Vi letar både i arkiven och ute på fält efter riskkällor där föroreningar kan ha läckt eller lakat ut. Det kan till exempel vara gamla slipersupplag, oljetankar, lokstall, eller platser för lastning och lossning av gods.

Genom gamla dokument, kartor och bilder tar vi reda på var saker har legat tidigare. Sedan åker vi ut till stationsområdena och tittar efter spår. Efter det gör vi en riskklassning med Trafikverkets PRIORmodell, så att de sedan kan gå vidare med undersökningar där riskerna är som störst.