Vårmötet 2024

Genom att dela kunskaper och erfarenheter utvecklar vi branschen och oss själva. Vi är på plats i Karlstad för Renare Marks Vårmöte med temat ”hinder och möjligheter inom förorenade områden”. Det är fullmatade dagar med intressanta föredrag och samtal i vår monter. Idag leder till exempel vår VD Anneli Liljemark en workshop om hinder och möjligheter vid upphandling av saneringsentreprenader.

Men det finns även tid för gemenskap och festligheter, som igår när vår Pernilla Ljunggren avtackades efter mångårigt engagemang i olika roller i Nätverket Renare Mark.

Pernilla tackas för sitt mångåriga engagemang i nätverket.

Välkommen till vår monter! Här diskuterar vi gärna utmaningar och lösningar samt berättar om erfarenheter från våra uppdrag och hur det är att arbeta hos oss.

Intressanta dagar med många bra föreläsningar och workshops – genom att dela kunskaper och erfarenheter utvecklar vi branschen.