Värdebaserat ledarskap

Idag gläds jag åt att få börja som mentor åt en ung framtida ledare inom utbildningsprogrammet Värdebaserat ledarskap, som stöds av Konungens stiftelse för ungt ledarskap. För mer information se www.scout.se/vl

Värdebaserat Ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Begreppet “värdebaserat ledarskap” är också ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.

/Anneli Liljemark