Välkommen Lise

Vi har den stora glädjen att hälsa Lise Johnsson välkommen till oss! Lise har idag börjat hos oss och kommer att arbeta som miljökonsult i Göteborg. Hon kommer att uppdragsleda små till medelstora projekt samt arbeta som utredare.

Lise har en master i naturgeografi och är certifierad provtagare för jord- och grundvatten. Hon kommer senast från ett större konsultbolag där hon arbetat som miljökonsult och uppdragsledare. Hon har bland annat erfarenhet av miljötekniska markundersökningar, miljöinventeringar, Environmental Due Diligence (EDD) och upprättande av statusrapporter.

Vi ställde några frågor till Lise för att du ska få möjlighet att lära känna henne lite:

Varför arbetar du just med miljö och hållbarhet?
Jag har länge varit engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor, därför var det naturligt att välja en naturvetenskaplig utbildning på universitetet. Mitt mål var att kanalisera den frustration jag hade över hur vissa miljöfrågor hanterades i samhället till något praktiskt och positivt.    
Jag drivs av att konkret få arbeta med att förbättra närmiljön för människor, djur och växter samt bidra till att uppfylla Sveriges miljömål en Giftfri miljö. Det är även väldigt givande att få en insikt i kunders utmaningar och tillsammans arbeta mot en gemensam målbild.

Vad känner du att du kan bidra lite extra med?
De sista åren har jag arbetat mycket med statusrapporter och tidskritiska miljöinventeringar/EDD:er så jag hoppas att kunna bidra till dessa projektområden. I övrigt har jag arbetat mycket med GIS.

Vad tycker du om att göra när du inte arbetar?
Att röra sig ute i naturen är det bästa som finns. Jag tycker om vandring, åka långfärdsskridskor samt skidåkning och klättring i alla möjliga former. Sedan är ju sällskapsspel aldrig fel heller.  

Varmt välkommen Lise!

Vill du komma i kontakt med Lise? Här hittar du hennes kontaktuppgifter.