Vad händer i styrelserummet egentligen?

I våras tog vi in två nya externa krafter i styrelsen. Vi har kommit igång med styrelsearbete och ser fram emot att få var med och utveckla företaget framöver. Just nu jobbar vi med affärsplan och långsiktiga mål, dessutom har vi haft förmånen att lägga ännu ett fint bokslut till handlingarna.

/ Anneli, Jan-Erik och Elinor

Vi är glada och stolta över att ha med Elinor Skogsfors och Jan-Erik Lindström i vår styrelse. Jan-Erik är ny styrelseordförande och har under många år drivit företag inom sanering av mark och vatten samt byggande och underhåll av drivmedelsanläggningar. Elinor Skogsfors är ledamot och har tidigare varit HR-chef sedan 80-talet på stora internationella företag som Ericsson, Pfizer och Tele2. Är du nyfiken på vilka de är och varför de valt att vara en del av Liljemark Consulting?

Lär känna Elinor med två snabba frågor:

  • Vad var det som gjorde att du valde att vara med i styrelsen?

För mig var det Annelis driv och höga ambition att vidareutveckla sitt företag och växa. Just visionen att skapa ett lönsamt företag med goda resultat i samklang med ett hållbart ledarskap och en sund personalpolitik var avgörande för mig. Efter många år i näringslivet har jag på nära håll sett vilken skillnad ledarskapet kan göra – engagerade och delaktiga medarbetare överträffar ofta målen och kundernas förväntningar med ett positivt affärsresultat som följd.

  • Vad ser du är nästa steg i utvecklingen för Liljemark Consulting?

För att bolaget skall lyckas med tillväxtplanerna både i storlek och med breddat kompetenserbjudande, behövs satsning på ett brett ledar- och medarbetarskap. Yrkeskompetensen är hög hos grundare och medarbetare men nu står bolaget inför en fas där organisations- och ledarutveckling blir allt viktigare.

Lär känna Jan-Erik med två snabba frågor:

  • Vad var det som gjorde att du valde att vara med i styrelsen?

Att Anneli är en drivande person, som tillsammans med sin personal har byggt upp Liljemark Consulting till ett företag med stort kunnande inom sitt område.
Att företaget har stor en utvecklingspotential inom miljö och hållbarhet.

  • Vad ser du är nästa steg i utvecklingen för Liljemark Consulting?

Nästa steg är fortsatt tillväxt och breddning av affärerna inom miljö och hållbarhet.