The future of Managing soil contamination

Kunskap är nyckeln till utveckling. Liljemarks Nathalie Linnarsson har varit i Bryssel för NICOLE nätverkets medlemsdag och NICOLE och Common Forums gemensamma workshop. Årets tema var The future of Managing soil contamination. Nathalie sammanfattar dagarna:

”Det har varit intressanta och utvecklande dagar. Presentationerna har inkluderat frågeställningar om hur kan vi hantera paradoxer och motsägelser mellan värden och hitta lösningar på de komplexa problem som vi står inför för att nå hållbarhet. Det har även förts diskussioner om riskbaserad approach och hur vi kan bibehålla det förhållningssättet. PFAS har fått stort fokus, men också biologisk mångfald i jord.”