Termisk behandling in-situ i Nyköping

Jernhusen äger och förvaltar fastigheter som är knutna till Sveriges järnvägsnät, till exempel järnvägsstationer, kontorsfastigheter och tågverkstäder. På Jernhusens fastighet i Nyköping fanns tidigare en oljedepå som har gett upphov till petroleumföroreningar i jord och grundvatten. Marken ska nu saneras och det görs med en termisk behandling in-situ.

Liljemark Consulting är delaktiga i processen genom att vara beställarstöd åt Jernhusen. Arbetet är igång och förra veckan var vi på plats i Nyköping för att se på när elektroderna installerades av McMillan- McGee.

Vi är ett steg närmare slutmålet, fortsättning följer.

Läs mer om Jernhusen AB

Läs mer om McMillan-McGee