Stolt medlem i Nätverket för hållbart näringsliv

Vi är nu medlem i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv. Vi kommer genom diskussion, kunskapsutbyte och nätverkande bidra till att driva hållbarhetsarbetet i Sverige framåt. Dessutom kommer vi inom vår egen verksamhet få input till utveckling och konkreta uppslag för genomföranden av hållbar utveckling. Vi ser mycket fram mot årets första aktivitet med nätverket: kick-off om trendspaning och innovation för hållbar utveckling den 20 januari.

OM NMC NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV

NMC bildades 1994 och är en partipolitiskt obunden ideell förening för företag och organisationer från hela Sverige som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete. NMC har som vision ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt. NMC:s ändamål är att stödja sina medlemsorganisationer i deras verksamhet och utveckling så att de bidrar till att visionen förverkligas.

Verksamheten består främst av olika former av seminarier och sammankomster som till övervägande del äger rum i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer om nätverket på deras webbplats.