Statusrapport om föroreningar

Under 2017 har vi upprättat en statusrapport för pappersmassabruket Waggeryd Cell AB i Småland. Waggeryd Cell är en av de över tusen anläggningar i Sverige som berörs av industriutsläppsdirektivet, vilket innebär att de i en statusrapport ska visa hur verksamhetsområdet används och hur föroreningssituationen ser ut i mark och grundvatten. 

Efter en omfattande historisk inventering av verksamheten gjordes provtagning av jord och grundvatten. Resultat av inventering och undersökning har nu sammanställts i en statusrapport. Och nu ser vi fram mot att utföra fler under 2018.