Sanering av mark för fler bostäder

I en ny rapport visar Liljemark Consulting på möjligheter för kommunerna i Kronobergs län att få bidrag för att sanera förorenad mark för att främja bostadsbyggande.

Naturvårdsverket ger bidrag till kommuner för att sanera förorenade områden för att sedan kunna bygga bostäder. Bidraget gör det möjligt att sanera där det annars inte skulle lönat sig. Från 2018 finns det årligen 200 miljoner kronor att söka.

Vi har, på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län, tagit reda på vilka förorenade områden i länet som kan omfattas av bidraget. Rapporten är framtagen som ett stöd i arbetet med bostadssituationen och den visar att ett stort antal markområden kan vara aktuella. Genom att jämföra förekomst av förorenade områden med detalj- och översiktsplaner och genom att intervjua representanter för miljö- och planförvaltningarna, har vi identifierat i genomsnitt 3 förorenade områden per kommun som kan vara aktuella för ansökning. Förhoppningen är att vår rapport ska belysa att bidraget finns att söka och att det vi tagit fram i rapporten kan komma till hjälp inför och i ansökningsprocessen.

Här kan du läsa vad Länsstyrelsen skriver om rapporten och hur den påverkar kommunernas möjligheter till sanering och bostadsbyggande.