Så jobbar vi med de globala hållbarhetsmållen

Agenda 2030 är det mest ambitiösa samarbetet för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Visionen är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. De 17 målen är integrerade och odelbara och innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig.

När jag startade Liljemark Consulting hade jag en dröm om ett hållbart företag. Ett företag som skapar de bästa lösningarna för kunden och för miljön. Men även ett företag där medarbetare kan må bra, säger Anneli Liljemark, vd för Liljemark Consulting.

Vi på Liljemark Consulting vill vara med och bidra till de globala målen, genom vår verksamhet och vårt sätt att agera som företag. Vi tar alla de 17 målen på allvar men de mål som har högst prioritet för oss är:

  • Mål 6 – Rent vatten och sanitet
  • Mål 7 – Hållbar energi för alla
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 14 – Hav och marina resurser
  • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Vi vill göra skillnad och vi arbetar aktivt för att göra det!

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VAD VI GÖR:

Du kan även läs mer om de globala målen på globalamalen.se