Renskrivning av fältanteckningar – ett minne blott

2018 satsade Liljemark Consulting på att utveckla verksamheten genom digitalisering. En del i det var att automatisera rapporteringsprocessen och digitalisera fältanteckningarna. Nu har det gått ett år och det nya har blivit vardag.

Vid provtagning av förorenade områden erhålls stora mängder data, som tidigare hanterades manuellt men det är ett minne blott sedan vi tog fram LC DigIT. Appen gör att vi direkt ute i fält kan lägga in all data digitalt och det förs sedan automatiskt in i rapporteringsdelen, som blir till underlag för det som vi rapportera till kund.

Men hur har det egentligen gått så här ett år senare? Vi tog oss en pratstund med Robert Pataki som är miljökonsult hos oss och den som utvecklade produkten.

Robert, hur gick arbetet till innan LC DigIT?
Innan digitaliseringsprojektet skrev vi ut en stor bunt papper med fältprotokollmallar innan vi åkte ut på fältarbete. Vi fyllde i alla pappersprotokoll under provtagningen och eventuellt tog vi kort för extra dokumentation. När vi var klara med provtagningen åkte vi tillbaka till kontoret och renskrev allt. Oftast kunde man inte göra renskrivning på samma dag. Och tänk om det var en regnig fältdag, då var det ett blött och smutsigt papper med ibland nästan oläslig handstil, varje fall om jag skrev för jag skriver jättefult. Några timmar eller ibland dagar senare kunde uppdragsledaren använda det sammanställda protokollet.

Hur gör ni nu?
Vi lägger upp ett nytt projekt i vår datainsamlingsapp. Sen åker vi ut i fält, gör anteckningar och tar bilder i appen. Uppdragsledaren har under provtagningen tillgång till alla anteckningar och bilder. När man är klar med provtagning exporterar vi ut alla anteckningar till en excelfil och bilderna exporteras ut och döps om så de får provpunktsnamn.

Vad skulle du säga att de största vinsterna är?
Jag skulle sammanfatta detta i fyra punkter:

  • Kraftigt minskad tidsåtgång, särskilt i större projekt.
  • Alltid tillgängligt data. Hittar man något intressant i fält kan man meddela uppdragsledaren direkt.
  • Inget tolkande av fula handstilar.
  • Möjlighet att kunna jämföra aktuell position till provpunkterna.

Det nya arbetssättet leder ju till effektivare processer och färre felkällor. Men hur påverkar det er som arbetar med detta?
Det finns inget program eller app som gör jobbet istället för oss. Ett laboratorium har tidigare lagt upp en nyhet om att de hade släppt ut en ny app som kan bestämma jordens fysikaliska egenskaper genom att man bara tog kort med telefonen. Det var självklart ett aprilskämt, jag tyckte det var jätteroligt!

Man ska inte underskatta allt det jobb som behövs göras, från förberedelse till färdig rapport. Vi behöver fortfarande gå igenom allt vi skrev i fält och redigera vid behov. Men jag tycker att vår nya metod underlättar fältarbetet och efterarbetet ganska mycket. Jag är glad att jag inte behöver lägga smutsiga och eventuellt förorenade fältprotokoll på mitt skrivbord, att sitta där och undra vad jag (eller någon annan) har skrivit eller att försöka komma ihåg vad en bild visade och varför jag tog den. Att uppdragsledaren inte behöver vänta på att jag ska renskriva allt gör också att jag inte behöver känna mig stressad.

Om du fick möjlighet att utveckla detta mer, vad skulle du då göra?
Precis som med all annan teknik så behövs det ständig utveckling, jag försöker hitta nya funktioner och förenkla saker. Men förutom det så planerar vi för att hitta en lämplig GPS som dessutom kan kopplas till våra telefoner och surfplattor. Våra inbyggda GPSer är tillräckligt bra för att vi ska hitta rätt gata och i de flesta fall identifiera var en provpunkt ligger ungefär. Men det finns många fall där vi behöver exakta koordinater och höjd till våra provpunkter eller grundvattenrör.