Rena händer räddar liv

Ett av de viktigaste råden från Folkhälsomyndigheten med tanke på coronaviruset är att tvätta händerna, tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål i 30 sekunder. Det kan verka enkelt för oss här i Sverige, men runt om i världen saknar 785 miljoner människor rent vatten. Och det skördar liv varje dag.

Att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten är helt avgörande för att min­ska smittsprid­ning av in­fek­tion­ssjuk­do­mar, så som coro­n­aviruset. Men idag sak­nar 40 pro­cent av världens be­folkn­ing den möj­ligheten och var sjätte sjukhus i världen sak­nar möj­lighet för pa­tien­ter och sjukvårdsper­sonal att tvätta hän­derna med tvål och vat­ten.

Rena händer räddar liv – och du kan hjälpa till. Vi på Liljemark Consulting arbetare långsiktigt med att bidra till rent vatten genom att förbygga och minska föroreningar i vatten och mark, men det krävs även andra insatser här och nu; så som att sätta in handfat och köpa tvål. Idag på internationella vattendagen vill vi påminna om att även du kan hjälpa till, till exempel kan du stödja Unicef eller Wateraids arbete.

Och glöm inte att tvätta dina händer ofta, för din och andras skull!

OM INTERNATIONELLA VATTENDAGEN

22 mars är det internationella vattendagen, en dag instiftad av Unesco. I samband med den släpper FN tillsammans med Unesco sin årliga världsvattenutvecklingsrapport, Water & Climate change report.

Klimatet är under förändring och kommer fortsätta att förändras, där vattnets påverkan på samhällen har en växande roll. Rapporten kommer därför fokusera på de utmaningar, möjligheter och potentiella svar som klimatförändringar har på världens vattenhantering.

Läs mer om internationella vattendagen och årets rapport, och de tidigare rapporterna, på Unescos webbplats.