Ramavtal med Trafikverket

Nu är det klart, Trafikverket tecknar ramavtalet med Liljemark Consulting. Avtalet gäller konsultstöd avseende förorenade områden. Det gäller så väl riktade som händelsestyrda undersökningar och utredningar av förorenade områden. Med förorenade områden avses föroreningar eller naturligt höga halter i mark, vatten, byggnader, anläggningar och sediment.

Ramavtalet är tecknat mellan Trafikverket och Liljemark Consulting i nära samarbete med Jordnära miljökonsult, Breccia konsult, Enviro miljöteknik, Geohjälp och DanMag. Tillsammans täcker vi upp stora delar av Sverige och kan dra nytta av våra olika styrkor i det kommande arbetet. Vi ser mycket fram mot att få samarbeta för att skapa bästa nytta för Trafikverket och för miljön.

”Ramavtalet har omfattats av en gedigen upphandlingsprocess. Det här är ett kvitto på att vi tillsammans med våra partners har stor kompetens och ett attraktivt erbjudande, säger Anneli Liljemark, vd för Liljemark Consulting.”

Trafikverket förvaltar cirka 25 000 fastigheter, 1 200 mil järnväg och 10 000 mil väg åt staten. De har i uppdrag att förvalta fastigheter och anläggningar enligt miljöbalkens regler och på ett sådant sätt att de bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls samt att minska antalet förorenade områden. De har därför påbörjat ett långsiktigt arbete med att kartlägga förorenade områden samt vid behov undersöka och efterbehandla dem. Det är här vi och vår kunskap kommer in.

Avtalet gäller i 2 år med option på förlängning 1+1 år.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM: