Ramavtal med an växande region

Jönköpingsregionen växer och utvecklas. Därför är stora exploateringar och byggnation på gång.

Liljemark Consulting har som en av fem konsulter tecknat ett ramavtal med Jönköping, Habo och Mullsjö kommun. Vårt ramavtal gäller konsulttjänster inom miljötekniska undersökningar och utredningar av förorenade områden. Vi kommer att samarbeta med Hanna Hartmann på Enviro Miljöteknik AB i detta arbete.

Vi ser fram mot många spännande uppdrag!