Pilotprojekt cirkulärt byggande: Möjligheter, utmaningar och risker

Stockholm är en av världens renaste huvudstäder och en stad med närhet till vatten och grönområden. Stockholm är också en av de ledande miljöstäderna i Europa. Men det finns mer att göra för att nå stadens klimat- och miljömål. Liljemark Consulting har fått i uppdrag att ingå i ett pilotprojekt om cirkulärt byggande.

En del i stadens klimat- och miljöarbete är att minska byggavfallet. Miljöförvaltningen i Stockholm har tillsammans med ett antal förvaltningar och bolag tagit fram ett förslag till handlingsplan för cirkulärt byggande. Den är ett första steg i ett långsiktigt arbete för ökad cirkularitet och minskat byggavfall.

Inom Slakthusområdet i Stockholm ska två hus med tegelfasad rivas och dessa har valts ut att ingå i Stockholms stads pilotprojekt för återbruk vid rivning. Vi på Liljemark Consulting kommer att utföra en återbruksinventering av byggmaterial och fasta installationer och Raksystems Dry-IT kommer göra miljöinventeringen.

Återbruksinventeringen redovisas i en återbruksrapport som bland annat visar vilka material som ger störst vinning att återbruka med avseende på klimatdata, produktens skick, demonterbarhet med mera. Utifrån resultaten görs en bedömning av vilka material som ger störst vinning miljömässigt och ekonomiskt att återbruka. I projektet är det även viktigt att identifiera möjligheter, utmaningar och risker som finns med cirkulärt byggande i samband med rivning utifrån erfarenheter i pilotprojektet.

Läs mer om Stockholms arbete med cirkulärt byggande