Pernilla Ljunggren ordförande Renare Mark Mälardalen

Den 7 februari hade Nätverket Renare Mark region Mälardalen årsmöte. Årsmötet hölls digitalt med ett efterföljande seminarium om en genomförd åtgärd av klorerade lösningsmedel med kemisk oxidering samt en föreläsning om provtagningsteori. Men innan det gick man igenom året som gått och la grunderna kommande verksamhet. Dessutom valdes bland annat styrelsen som ska leda verksamheten kommande år, Liljemarks Pernilla Ljunggren valdes ännu ett år till ordförande. Grattis Renare Mark och Pernilla!