Ny guide om PFAS

Nu är en ny guide om PFAS här. PFAS-föroreningar berör många olika aktörer i samhället och många myndigheter är inblandade i tillsyn och regelutveckling. Guiden vägleder dig rätt bland flera myndigheters information.

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser och är ett samlingsnamn för över 4000 industriellt framställda kemikalier. De används i allt från möbler, kläder och skor till smink, stekpannor och brandsläckningsskum. Ämnena har starka bindningar mellan kol- och fluoratomer. PFAS har uppmärksammats stort de senaste åren, då dessa föreningar bland annat har påträffats i dricksvatten på flera platser i Sverige. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga.

Guiden har tagits fram av myndighetsnätverket för PFAS-frågor där Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Havs- och vattenmyndigheten, Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö och Länsstyrelsen ingår.

Du hittar guiden på kemikalieinspektionens webbplats.

LÄS MER:

Nyhet om att Naturvårdsverket har i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram en vägledning om hur PFAS kan riskbedömas och åtgärdas på förorenade områden.

Nyhet om HD-dom om PFAS i dricksvatten