Nu är Enforce igång!

Förra veckan fick vi besök från Örebro Universitet för att diskutera vår medverkan i forskningsprojektet ENFORCE. Inledningsvis utgörs vår del av projektet bland annat av att bidra med provtagning och jordprover som ska analyseras för en mängd olika parametrar i det så kallade PAC-projektet (PAC – Polycykliska aromatiska föreningar). Vi ser fram mot att följa med i detta intressanta projekt som pågår åtminstone fram till 2019.