Miljökontroll vid Norrtälje hamn

I juni 2021 startar vi på Liljemark Consulting upp ett nytt projekt med NCC. Projektet är en miljökontroll vid efterbehandlingen av en deletapp i  Norrtälje hamn.

I uppdraget tas schaktbotten- och släntprover i ett rutnät under pågående schaktarbete för att kontrollera att åtgärdsmålen uppnås. 

Vi kommer även ta prover på det vatten som måste pumpas bort från schakten och renas innan det kan släppas ut igen.

Tack för förtroendet NCC vi ser mycket fram mot projektet och samarbetet!

Bakom Andreas och Linda på bilden ser du byggområdet där vi kommer hålla till, så nu vet du var vi kommer hänga den närmaste tiden.