Markundersökningar åt miljöförvaltningen i Stockholm Stad

Liljemark Consulting utför miljötekniska markundersökningar på Kungsholmen, Långholmen och Reimersholme med syfte att utreda eventuella miljö- och hälsorisker kopplade till markföroreningar. Beställare är miljöförvaltningen i Stockholms stad.