Markens dag – Var lösningen till förorenad mark

I dag är det world soil day, temat för 2018 är ”Be the solution to soil pollution”. Dagen till ära är Malin och Johanna från Liljemark Consulting på Renare Marks seminarium Klimat och samhällsnytta. Dagen kopplar ihop klimatförändringar och förorenade områden – ökade spridningsrisker och hur vi bättre kan ta hänsyn till detta i våra riskbedömningar, klimataspekten vid efterbehandling och mycket mer. Efter en sommar av torka men även stora översvämningar runt om i världen är temat högaktuellt.