Liljemark utvecklas – Tillsätter en Vice VD

Liljemark Consultings vision är en schysst miljö för alla, och det vill vi bidra till genom att vara Sveriges bästa miljökonsult. För drygt 10 år sedan startades företaget och mycket har hänt på vägen. Vi har gått från en anställd till 27 anställda, omsättningen ökar varje år och variationen av uppdrag likaså. Men även händelser i världen ger nya förutsättningar och branschen förändras. Nu är vi redo att ta nästa steg och vi gör därför en organisationsförändring där vi delar upp och förtydligar roller samt tillsätter en vice VD.

– För att fortsätta arbeta mot vårt mål måste vi anpassa oss och utvecklas för att möta framtidens utmaningar, en viktig del i det är att fördela och tydliggöra roller och ansvar, säger Anneli Liljemark, grundare och VD för Liljemark Consulting.

Styrelsen har valt att sedan den 8 april utse Johanna Svederud till vice VD för Liljemark Consulting. VD och Vice VD ska tillsammans leda företagets långsiktiga utveckling, i Johannas särskilda ansvar ingår att samordna uppdragsverksamheten i våra team, bygga upp verksamheten i Stockholm inom förorenade områden samt ansvar för effektiva interna system.

– Att gå in som vice VD känns både spännande och roligt. Men framför allt går jag in i den här uppgiften för att det känns viktigt för företaget och för att vi ska kunna ta ännu flera steg i arbetet mot våra mål. För att kunna göra det behöver vi utvecklas, fördela om ansvaret och kliva i en större kostym. Organisationsförändringen är ett av flera steg, ett annat är en certifieringsprocess som vi är inne i nu och fler steg kommer längre fram, säger Johanna Svederud, vice VD för Liljemark Consulting.

Johanna har varit en del av företaget sedan 2013 och var den första som Anneli anställde. Hon har varit med på företagets resa och varit en aktiv del i att utvecklat företaget till det företag det är idag, genom sin roll som miljökonsult men även som teamledare och del av ledningsgruppen. Nu kliver hon in i en ny roll men kommer även ha kvar en fot i uppdragsverksamheten.