Liljemark Consulting växer!

I augusti började Johanna Åberg att jobba på Liljemark Consulting. Johanna kommer närmast från Sweco, där hon främst har arbetat med utredningar av förorenade områden. Johanna har arbetat brett inom området och har erfarenhet av exempelvis riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärder. Johanna har även goda praktiska erfarenheter av fältprovtagning  av mark, grund- och ytvattenvatten samt sediment. I grunden har Johanna har en magisterexamen i miljövetenskap från Lund, med fokus på markfrågor vilket bland annat inkluderar ekotoxikologi, geologi och hydrogeologi.

Vi hälsar Johanna välkommen till oss och ser fram emot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med henne.