Liljemark Consulting tillsätter en ledningsgrupp

Nu tar vi nästa steg i att utveckla Liljemark Consulting; vi tillsätter en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av:

  • Anneli Liljemark – VD
  • Elin Pirard – ansvarig Stockholm
  • Jessica Åberg – ansvarig Göteborg
  • Johanna Svederud – ansvarig marknad och IT

Ledningsgruppen kommer att arbeta med både strategiska frågor, så som verksamhetsinriktning och beredning inför styrelsen, och operativa frågor. Att tillsätta en ledningsgrupp kommer göra att fler perspektiv och kompetenser kommer in i besluten, och det blir en bredare förankring i organisationen.

För sju år sedan startade jag företaget och sedan dess har mycket hänt; vi har vuxit och utvecklats och det vill vi fortsätta med.  Därför måste vi stå väl rustade för att både ta tillvara de möjligheter som finns och möta de utmaningar vi framöver kommer att ställas inför. Det är här den nya ledningsgruppen kommer in. Jag ser mycket fram emot att fortsätta utveckla Liljemark Consulting tillsammans med Elin, Jessica och Johanna, säger Anneli Liljemark.