Klimatpakten

Liljemark Consulting är medlem i Stockholms Klimatpakt! Det är ett samarbete som startats mellan stad och näringsliv för att tillsammans minska den klimatpåverkan som sker i Stockholm.

Syftet med samarbetet är att aktörerna ska minska sina växthusgasutsläpp till 2015. Liljemark Consultings bidrar till detta bland annat genom sina tjänster att hjälpa företag att minska sin miljöbelastning.

Här kan ni läsa mer om Stockholms Klimatpakt.