Johanna Svederud vald till ny ordförande för Renare Mark

Renare Marks vårmöte är i full gång. Seminarier, utställningar, årsmöte och samtal med branschkollegor. På årsmötet togs flera beslut. Och vi på Liljemark Consulting väldigt glada och stolta att vår Johanna Svederud valts till ny ordförande i Nätverket Renare Mark.

Vår ambition har alltid varit att vara med och driva utveckling i branschen. För oss är det självklart att branschutveckling bäst sker i samverkan med andra. Att ha en aktiv roll i ett nätverk med över 1100 enskilda medlemmar och drygt 200 medlemsföretag som träffas för att nätverka, byta erfarenheter och lära av varandra är för oss därför en självklarhet.

Grattis Johanna till uppdraget! Grattis Renare Mark till en bra ordförande!

Du får mer information om Renare Mark på deras webbplats.