Inventerar invasiva arter inför masshantering

Vi utvecklar ständigt våra tjänster för att på bästa sätt kunna svara upp till våra kunders behov. Fördelen med att ha många olika kompetenser i företaget är just att vi kan utvecklas tillsammans, på bredden och djupet. Liljemark Consulting har nu gjort sin första inventering av invasiva arter. Inventeringen utfördes av Amanda Lindgren och Ida Torp vid en tågdepå. Inventering görs inför kommande masshantering i samband med en ombyggnation. Det är en viktig förberedelse i arbetat för att inte riskerar att bidra till spridning av de invasiva växterna.

– Att inventera växter i november är inte alltid optimalt, men både Kanadensiskt gullris och Parkslide kunde identifieras på området, säger Ida Torp.