Hur tar man hand om gamla synder på bruksområde?

På uppdrag av Arvika kommun har vi genomför en kompletterande huvudstudie på Brättne bruk. På det gamla bruksområdet har det sedan 1800-talet funnits sågverk, träsliperi, pappersbruk och sulfitfabrik. Till följd av tidigare verksamheter återfinns bland annat förorenade fyllnadsmassor, slagg, kisaska inom området. Detta påverkar även vattnet i området.

Huvudstudien gjordes för att få en tydligare bild av föroreningssituationen i området, uppdatera tidigare genomförd riskbedömning och klargöra om och var det finns ett åtgärdsbehov. För att kunna ta hand om de gamla synderna har en viktig del varit att även sammanfatta möjligheter att genomföra åtgärder utifrån platsspecifika förhållanden, då flera delområden är svårtillgängliga på grund av tät vegetation, stup och sank mark.