Från slakthusområde till urban stadsdel

Slakthusområdet i Stockholm har funnits i mer än 100 år, det invigdes i januari 1912 och nu genomgår det en stor förändring. Det gamla industriområdet ska bli en urban stadsdel med bostäder, arbetsplatser och skolor, men även plats där musik, mat och kultur ska få ta stor plats.

Vi på Liljemark Consulting är en del i det arbetet. Vi arbetar med markmiljöfrågor i utvecklingen av det cirka 200 000 m2 området. Uppdraget omfattar bland annat att vi gör översiktliga och fördjupade miljötekniska markundersökningar inom området, provtagningar av byggnadsmaterial i byggnader för att utreda möjlig återanvändning av delar av byggnadsmaterial som fyllnadsmassor och framtagande av masshanteringsplan.