Föroreningar orsakar cancer

”Exponering för föroreningar ligger bakom 10 procent av samtliga cancerfall i Europa”, det visar en rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som kom i slutet av juni.

Exponering för luftföroreningar, passiv rökning, radon, UV-strålning, asbest, vissa kemikalier och andra föroreningar ligger bakom över 10 procent av samtliga cancerfall i Europa enligt rapporten. Föroreningar i miljön och på arbetsplatsen, liksom vissa naturliga risker, har en betydande inverkan på vår hälsa och leder i vissa fall till cancer. 

Den goda nyheten är att dessa risker kan förebyggas, det är något som vi vill bidra till i vårt arbete. De flesta av dessa miljö- och arbetsrelaterade cancerrisker kan minskas genom förebyggande av föroreningar och ändring av människors beteende, enligt Europeiska miljöbyråns studie. Att minska exponeringen för dessa risker erbjuder ett verksamt och kostnadseffektivt sätt att minska cancerfallen och de därmed förknippade dödsfallen.

Tillsammans kan vi minska exponeringen för föroreningar och skapa en schysst miljö. Vi bidrar till det och på så sätt förebygga riskerna genom bland annat:

  • miljöinventering av byggnader och mark,
  • radonundersökningar och
  • kemikalieinventeringar.

Ta reda på mer

Du kan läsa mer om rapporten på Europeiska miljöbyråns webbplats.