Förorenade områden – En ytterligare dimension i arbetsmiljöarbetet

Idag är det Världsarbetsmiljödagen. För oss på Liljemark Consulting är arbetsmiljö viktigt, idag men även alla andra dagar under året också. I vårt dagliga arbete är vår strävan att alltid hitta goda lösningar för kunden och miljön. Det är en självklarhet för oss att det arbete vi utför även ska vara säkert och hållbart för oss arbetare, som även är ett av de globala målen i Agenda 2030, men tyvärr är det inte så vardagen ser ut för alla i Sverige och i världen.

Att värna om och säkra en god arbetsmiljö är viktigt för alla, och ett ansvar som varje arbetsgivare har. I många yrken utsätts medarbetare för arbetsmiljörelaterade risker, och att identifiera och förebygga dem är viktigt för att undvika olyckor och tillbud. Vilka arbetsmiljörisker som är aktuella varierar för olika yrkeskategorier. För oss på Liljemark, och för många av våra kunder och samarbetspartners, medför exempelvis arbetet i anslutning till föroreningar en ytterligare dimension. Vi kan bistå er i arbetet med att skapa en god och säker arbetsmiljö genom:

  • Ledningssystem för arbetsmiljö
  • Riskbedömning och handlingsplaner för arbetsmiljö
  • Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U
  • Arbetsmiljörevisioner
  • Utbildning inom arbetsmiljö av ledningsgrupper och medarbetare