Digitalisering ger färre felkällor och effektivare process

I vintras fick vi bidrag från Tillväxtverket för att arbeta med att utveckla verksamheten genom digitalisering. Nu är vi i mål med projektet och en del i det är att vi har automatiserat rapporteringsprocessen.

Vid provtagning av förorenade områden erhålls stora mängder data, som hittills har samlats in manuellt för att sedan läggas ihop och redovisas. Tidigare gjordes även mycket av redovisningsarbetet manuellt. Men nu har vi tagit fram ett system för detta, LC DigIT. Det består av två delar: digital fältdatainsamling och automatiserad rapportering, och dessa är sammankopplade.

Vårt nya system bygger på två befintliga programvaror som byggts till med nya funktioner och kopplats ihop så att de ska passa våra behov och metoder, säger Robert Pataki som har varit delprojektledare och som utvecklat produkten.

Systemet gör att vi direkt ute i fält kan lägga in all data digitalt och det förs sedan automatiskt in i rapporteringsdelen, som blir till underlag för det som vi rapportera till kund för att kunna fortsätta arbetet på ett korrekt sätt. Det leder till effektivare processer och färre felkällor.

LÄS MER:

I tidigare nyhet om vårt digitaliseringsarbete kan du läsa mer om satsningen och vad den innehållit. Du kan även läsa mer om affärsutvecklingschecken för digitalisering på Tillväxtverkets webbplats.