Delad kunskap är dubbel kunskap

16 juni har Nätverket Renare Mark digitalt föredrag om in situ sanering på Hagalunds depån.

Under 2020-2022 utförs en omfattande in situ sanering av en petroleumförorening på Hagalunds depå i Solna. Hagalunds depån har en lång historik av järnvägsverksamhet och är Nordens största tågdepå.

Under föredraget berättar Liljemarks Elin Pirard, beställarstöd till Jernhusen, om bakgrunden till in situ saneringen och Say Svanström från Envytech presenterar in situ tekniken och genomförandet av saneringen. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Elin och Say.

Missa inte detta tillfälle, anmäl dig redan idag.