Debattartikel: Klimatkrav på offentlig upphandling

I dag är krav på innovativa lösningar och klimatnytta inte en självklar del av offentlig upphandling. Ofta är klimatkrav mer eller mindre obefintliga. Så kan vi inte fortsätta. Vi tar ansvar, nu måste även det offentliga ta sitt ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar.

Tillsammans med Innovationsföretagen och 18 andra företag har vi skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten om detta.

Vi som bransch och som individuella företag står bakom och vill stötta Parisavtalet och Sveriges klimatmål, med klimatneutralitet 2045 som slutmål och 70% minskad klimatpåverkan från transportsektorn 2010-2030 som delmål. Som miljökonsultföretag vill vi på Liljemark Consulting vara en del av lösningen på klimatkrisen. Det är vår tids stora utmaning och vi vill för våra medarbetare, våra barn och vår omvärld kunna visa att vi gör allt vi kan.

Vi är positiva till initiativet Fossilfritt Sverige och de branschvisa färdplaner som där tagits fram för fossilfrihet till år 2030. Som konsulter inom miljö, infrastruktur, byggande och transportsektorns utveckling har vi ett särskilt ansvar att färdplaner förverkligas och målen nås. Vi kommer nu att gemensamt ta detta ansvar.

Läs debattartikeln här