Dags att sammanfatta året

Tiden går fort och snart har ett år till gått igen. För alla er som har miljöledningssystem, miljötillstånd eller en ledning som önskar veta vad som hänt under miljöåret 2018 så är det hög tid att börja arbeta sammanfatta året. Det kan göras i något av följande:

  • Verksamhetsberättelse
  • Miljöredovisning
  • Hållbarhetsredovisning
  • Miljörapport

Sedan 1 december 2016 ska alla stora företag, med mer är 250 anställda, göra en hållbarhetsredovisning. Den ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Inom miljö och hållbarhet erbjuder vi tjänster som stöd till företag och offentliga verksamheter att utveckla, utvärdera och följa upp miljö- och hållbarhetsarbetet. En del i det är att vi hjälper företag med miljö- och hållbarhetsredovisning.