Beställarstöd hos Exploateringskontoret i Stockholm

Vår Anneli Liljemark har anlitats av Exploateringskontoret i Stockholm som beställarstöd för föroreninagr i mark. Uppdraget omfattar att var på plats 25% hos exploateringskontoret som stöd till deras byggprojektledare och projektutvecklare i några av de många exploateringsprojekt som pågår i staden. Anneli Liljemark har anlitats då beställaren har en vakans och uppdraget pågår till ny ordinarie miljöingenjör är på plats.

Uppdraget är ett exempel på de intrimsuppdrag vi under de senaste åren utfört åt flera uppdragsgivare som t ex beställarens projektledare, miljöchef, beställarstöd mm.