Äntligen är vägledning om PFAS här

Naturvårdsverket har i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram en vägledning om hur PFAS kan riskbedömas och åtgärdas på förorenade områden. Vi på Liljemark Consulting har bidragit med vår kunskap i remisskedet då vi lämnade in synpunkter.

”Äntligen är vägledning här. Den är viktig och efterlängtad. Rapporten ger en bra introduktion till PFAS-problematiken inom förorenade områden och visar på att det kvarstår många svårigheter att hantera, säger Malin Höök miljökonsult på Liljemark Consulting och som tidigare arbetat som miljö och hälsoskyddsinspektör i 28 år.”

PFAS har uppmärksammats stort de senaste åren, då dessa föreningar bland annat har påträffats i dricksvatten på flera platser i Sverige. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga. Flera av dem bioackumuleras, det vill säga anrikas hos biologiska organismer.

Målgruppen för vägledningen är i första hand tillsynsmyndigheter som bedriver tillsyn av områden förorenade med PFAS. Syftet med vägledningen är att öka kunskap om risker, källor och egenskaper hos PFAS, samt metoder för att åtgärda förorenade områden.

Vi på Liljemark Consulting hjälper gärna till med både miljöstöd och utredningar kring PFAS.

LÄS MER:

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du publikationen

Nyhet om HD-dom om PFAS i dricksvatten